Haastattelussa toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen

Haastattelussa toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen

Naisissa on paljon potentiaalia, jota yhteiskunta, liike-elämä ja naiset itse jättävät hyödyntämättä – maailmaa muutetaan yksi teko ja nainen kerrallaan

Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen sai pyynnön kirjoittaa esipuheen Sheryl Sandbergin kirjaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja monimuotoisuudesta työelämässä.

– Minun osuuteni tavoitteena oli mm. tuoda kirjaan suomalaista perspektiiviä. Naisjohtajuudesta puhutaan ja kirjoitetaan meillä ajoittain runsaastikin, mutta yleensä samoilla vanhoilla tutuilla teemoilla. Keskustelua hallitusten naiskiintiöistä, nais- ja miesjohtajien eroista, työ- ja kotielämän tasapainottelusta sekä uraohjusten ja kotiäitien välistä vastakkainasettelusta on saanut seurata jopa kyllästymiseen saakka, toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen toteaa haastattelumme aluksi.

Sohaisu muurahaispesään – naisjohtajuus ja tasa-arvoa

Syy, miksi Anni Vepsäläinen halusi tarttua naisjohtajuutta ja tasa-arvoa käsittelevään asiaan – sohaista muurahaispesään – oli hyvin selkeä.

– Uskon todella, että naisissa on paljon potentiaalia jota yhteiskuntamme, liike-elämä ja jopa naiset itse jättävät hyödyntämättä. Koen myös, että maailmaa muutetaan yksi teko tai nainen kerrallaan. Näin tässä mahdollisuuden edistää omalla panoksellani asiallista ja eteenpäin vievää keskustelua naisten osaamisen ja lahjakkuuden hyödyntämisestä.

– Päätöstäni helpotti luonnollisesti myös se, että Facebookin toimitusjohtajana tällä hetkellä toimiva Sheryl Sandberg on arvostettu, kokenut ja erinomaisia tuloksia saavuttanut liikkeenjohtaja. Uskoin, että hänen ajatuksistaan on mahdollista saada hyviä ideoita myös monimuotoisuuden parantamiseksi Suomessa.

Sheryl Sandbergin puhuttelevimmat ajatukset

Anni Vepsäläinen nostaa LEAN In – Naiset ja menestymisen tahto -kirjasta hänelle tärkeimmät ajatukset.

– Sheryl Sandbergin loistava ohje ”Done is better than perfect”  on mielestäni meille suomalaisille naisille erityisen tärkeä. Olemme usein kovin tunnollisia. Kaikki pitää tehdä maailman parhaalla tavalla, vaikka usein vähempikin riittäisi. Mielestäni myös yleisesti ottaen tarvitaan enemmän tekoja ja vähemmän puhetta. Toinen perisyntimme on syyllisyydentunne. En muista kuulleeni miesten ilmaisseen syyllisyyttä työn ja perheen yhdistämisestä. On totta, että urahakuinen nainen, joka on myös äiti, joutuu tekemään tiukkoja valintoja eikä joka areenalla pysty eikä tarvitsekaan pystyä täydellisiin suorituksiin, Anni Vepsäläinen toteaa.

– Toinen tärkeä ajatus tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa ja globaalissa kilpailussa on “It’s your ability to learn quickly and contribute quickly that matters”. Jokaisen meistä täytyisi olla avoin uudelle ja pitää huolta oman osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Omassa johtajantyössäni arvioin säännöllisesti ihmisiäni, heidän kasvumahdollisuuksiaan ja kykyjään laajentaa osaamistaan sekä pyrin kannustamaan heitä uusiin aluevaltauksiin.

Faktat faktoina

Anni Vepsäläinen on työssään tottunut tutustumaan asioihin faktojen perusteella. Hän haluaa tietää lukuja ja mittareita. Siksi hän kannattaa myös, että naisten asemaa tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota juuri faktoihin tunnepitoisen keskustelun sijaan.

– Tämä on mielestäni ainoa tapa käydä konkreettista ja rakentavaa keskustelua naisten asemaan liittyvästä tunneherkästä asiasta. Kun tunnemme nykytilanteen, voimme asettaa tavoitteita ja miettiä toimenpiteitä asioiden saavuttamiseksi.

– Itse en usko, että naisten asemaa parannetaan tai lasikattoja poistetaan hallituskiintiöillä. Olen sitä mieltä, että Suomessa pitäisi nyt saada naisia enemmän liiketoimintavastuuseen ja sitä kautta kasvamaan hallitustehtäviin. Tässä avainasemassa ovat johtajat ja päättäjät sekä myös rekrytoijat. Sopivia ehdokkaita voisi hakea laajemmin, Vepsäläinen toteaa.

Täyttä laukkaa eteenpäin kunnianhimoisesti

Uusimmat faktat lokakuun puolivälissä ilmestyneestä Elinkeinoelämän valtuuskunnan teettämästä kyselystä kertovat, että suomalaiset naisjohtajat pitävät naisten kunnianhimon puutetta syynä epätasa-arvoiseen sukupuolijakaumaan yritysjohdossa. Peräti 74 prosenttia kyselyyn vastanneista naisista oli sitä mieltä, että naisten vähäinen edustus johtoryhmissä selittyy osittain myös naisten liian vähäisellä uskolla omiin kykyihinsä. Suuri enemmistö naisista koki myös, että naisten itsensä pitäisi olla kunnianhimoisempia.

– Uskon, että meillä naisilla on valtavasti mahdollisuuksia, mutta välillä todellakin olemme omaa kehitystämme rajoittavia tasakattoja. Omalla tahtotilallamme ja asenteellamme on valtavan suuri merkitys urakehityksemme vaikuttavissa asioissa. Kannattaa siis kuunnella itseä, tarttua rohkeasti mahdollisuuksiin sekä hankkia mahdollisimman laaja-alaista kokemusta eri tehtävistä. Vain ja ainoastaan tekemällä oppii. Ja riskejäkin pitää osata ottaa sopivasti.  Joskus vertaan haasteita ratsastusharrastukseeni: välillä pitää uskaltaa, vaikka edessä oleva haaste vähän pelottaa. Suorituksen jälkeen on hienoa huomata, että haaste olikin ihan hallittavissa, ehkä jopa helppo.

Anni Vepsäläinen haluaa lisäksi kannustaa nuoria äitejä miettimään omaa työuraa ja sen kehittämistä.

– Omalla urallani olen huomannut, että johtotehtävissä ehdottomasti vaikeinta ja haastavinta on ollut sovittaa erittäin vaativa ja kiinnostava työ yhteen pienten lasten vanhemmuuden kanssa. Muistan hyvin ne raastavat tilanteet, kun koulun vanhempainillat jäivät väliin ja lukuisilla ulkomaan reissuilla hotellissa ikävöin oman perheen pariin. Toisaalta olen iloinen siitä, että uskalsin vastata molempiin haasteisiin kyllä – olen saanut sekä ihanan perheen että mielenkiintoiset ja vaativat työtehtävät, Anni Vepsäläinen toteaa.

Verkostot lisäävät mahdollisuuksia

Anni Vepsäläinen uskoo tasavertaisuusperiaatteeseen, kun yrityksessä aukeaa uusi työpaikka. Avointa työpaikkaa voivat hakea kaikki yrityksen työntekijät. Samaa periaatetta voidaan laajentaa naisnäkökulman huomioimiseen. Naisten itsensä pitää uskaltaa hakea uusia haasteita ja valitsijoiden pitää tuntea päteviä naisia. Yhtenä tärkeänä tekijänä ovat erilaiset verkostot.

– Naisten olisi hyvä tutustua mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin ihmisiin ja liikkua erilaisissa ympyröissä. Ihmiset tekevät päätöksiä mitä erilaisimmissa tilanteissa ja yllättävilläkin asioilla voi olla merkitystä. Esimerkiksi nuori nainen voi hakea vertaistukea tai mahdollisesti työuraansa liittyvää mentorointia vaikkapa nuorkauppakamareissa. Naiset voivat opetella kannustamaan toisiaan ja löytämään yhteisiä intressejä naisverkostoissa, mutta linkistä ulospäin eli muuhun maailmaan pitää ehdottomasti huolehtia. Liian yksisilmäinen ei pidä olla – naisille verkostoituminen myös miesten kanssa on oleellista, sillä lopullisia päätöksiä tekevät päättäjät ovat hyvin usein miehiä.

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Kirjoitti suomenkielisen esipuheen Sheryl Sandbergin kirjaan LEAN IN – Naiset ja menestymisen tahtoToiminut aikaisemmin toimitusjohtajana HRM Partnersilla ja TeliaSonera Finlandissa ja Soneran matkapuhelinpalvelujen sekä henkilöstöstä, tuotteista ja palveluista vastaavana johtajana. Hallituksen jäsen Solidiumissa ja Suomen Erillisverkot Oy:ssä sekä hallituksen puheenjohtaja Kirkon Ulkomaanavussa. Koulutukseltaan diplomi-insinööri. Perheeseen kuuluvat aviopuoliso ja kaksi lasta.

Teksti: Marja Bruun, Vaikuttajaverkosto WoMan ry:n viestintävastaava

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.