Mentorointi

2017 ja mentorointi

2017 hallitus pohti ohjelmaa ja positiivisen palautteen myötä mentorointi tullaan käynnistämään tänäkin vuonna. Mentorointi työkaluna avaa henkisiä ja fyysisiäkin ovia ja tukee ennen kaikkea uran alkuvaiheessa olevia naisjohtajia ja asiantuntijoita, jossa haluamme ehdottomasti olla mukana!

Kevään aikana tulemme käynnistämään ohjelman mentoreiden löytämiseksi ja alkusyksystä avataan ilmoittautuminen aktoreille. Näin mentorointivuosi kattaa ’lukuvuoden’ syyskuusta touko/kesäkuulle.

Lisätietoja näiltä sivuilta myöhemmin keväällä. Lisää voi aina myös kysellä ohjelman yhteyshenkilöltä, Satu Palosaarelta.

Hakuajoista tarkemmin myöhemmin.

Mentorointiohjelma 2016 käynnistyi helmikuussa

WoMan tukee naisia, naisjohtajuutta ja auttaa luomaan verkostoja. Mentorointi kiteyttää nämä tarpeet sekä mentoroitavien aktorien että mentorien kannalta. WoManin uusi mentorointiohjelma starttasi jälleen alkuvuonna 2016. Ohjelmaa luotsaa HRM Partners ja Päivi Pentti. Uusi ohjelma käynnistyi helmikuussa 2016. Lue WoManin mentoroinnin tavoitteista alta.

Mentorointiohjelma 2016 käynnistyi aktiivisissa merkeissä 9.2.2016. Ohjelmassa on mukana aktiivisia mentoroitavia (aktoreita) ja kokeneita, innostavia mentoreita, joiden mielestä tukemalla toista oppii samalla itsestään paljon.

Hakuaika mentorointiin oli loppuvuonna 2015.

Mentorointiohjelman 2014-2015 yhteenvetoa

WoManin vuoden 2014-2015 mentorointi päättyi 22.10.2015. Ohjelmaan osallistui 13 aktoria ja mentoreita oli 6 henkilöä. Ohjelma toteutettiin yhteistyössä HRM Partnersin kanssa, josta WoManilainen Päivi Pentti, joka toimii HRM Partnersissa johtajana ja partnerina vastasi ohjelmasta ja toimi samalla itsekin mentorina.

Mentorointiohjelma sujui hyvin, arviot prosesseista olivat hyvin myönteisiä ja aktorien asettamat tavoitteet mentoroinnille toteutuivat. Kerätyn palautteen perusteella motivaatio mentoroinnissa oli kohdillaan, ja toimineet duot ja triot toimivat kukin omaehtoisesti ja itsenäisesti. Ohjelmassa hyödynnettiin myös iReflect-verkkotyökalua esimerkiksi parien profilointiin ja valintaan, mentoroinnin työkaluihin jne.

Suurimman osan aktoreista mentorointiteemana olivat erilaiset uran käännekohdat, uran tietoinen johtaminen ja siihen liittyvät pohdinnat.

WoManin hallitus päätti 2.11.2015 kokouksessaan jatkaa mentoroinnin tukemista ja jatkaa mentorointiohjelmaa uudella kierroksella vuonna 2016.

Lue uutinen aloitustilaisuuden tunnelmista.

Mentorointiohjelman tavoitteet

WoManin mentorointiohjelman visio on tukea naisia pääsemään merkittäviin tehtäviin yhteiskunnassa ja ottamaan liiketoimintavastuuta yrityksissä.

Mentoroinnin tavoitteena on

  • Antaa työkaluja lasikattojen rikkomiseen
  • Edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä
  • Auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja tarttumaan rohkeasti erilaisiin uramahdollisuuksiin
  • Mentorointi auttaa kyseenalaistamaan omia ajatusmalleja ja uskomuksia ja huomaamaan työuran mahdollisuudet ja merkityksen
  • Mentorointi on mahdollisuus uudenlaiseen verkostoitumiseen uudella tasolla
  • Parhaimmillaan sekä hyödyllistä että hauskaa!