Haastattelussa Microsoftin henkilöstöjohtaja Tytti Bergman

Haastattelussa Microsoftin henkilöstöjohtaja Tytti Bergman

Microsoft edelläkävijänä työelämän muutoksen kohtaamisessa

Työpaineiden lisääntyminen ja työpaikoilla tapahtunut murros ovat saaneet liikkeelle vastavoimia. Eri tahoilla, julkiselta keskustelulta piilossakin, on pohdittu työhön liittyviä kysymyksiä. Microsoft on ensimmäisten joukossa tullut julkisuuteen uudenlaisen johtamiskulttuurin, joustavamman työn sekä työn ja muun elämän yhdistämisen uusien mahdollisuuksien kanssa. Tehty työ näkyy jo tuloksissa. Yhtiö myös nousi vuoden 2012 Henkilöstöteko -kilpailun voittajaksi.

– Työn imu, tietoinen läsnäolo, kulttuurin merkitys, tilan ja teknologian tuomat mahdollisuudet ovat asioita, jotka vaikuttavat ihmisten käsitykseen työstä. Ne luovat myös johtajuudelle kokonaan uudet haasteet, kertoo Microsoftin henkilöstön kehittämisestä vastaava johtaja Tytti Bergman.

Microsoftilla tietä ollaan raivattu uranuurtajien tapaan. Esikuvia on haettu jonkin verran, mutta ihan suoraan sellaista ei edes ole ollut käytettävissä.

– Aikanaan Ricardo Semlerin kirja The Seven-Day Weekend: Changing the Way Work Works sekä kotimainen Ilkka Halavan ja Mika Pantzarin EVA-raportti Kuluttajakansalaiset tulevat! – Miten työn johtaminen muuttuu? olivat julkaisuja, jotka saivat meidät ajattelemaan, että käsitys työstä on muuttumassa ja se pitää pistää uusiksi palvelemaan paremmin tietotyöläisten tarpeita. Toisaalta esimerkiksi Yahoon työntekijöiden viimeaikainen siirto kotoa takaisin toimistolle on ollut osoitus siitä, että mustavalkoiset joko-tai -mallit eivät ole parhaita, vaan on tärkeää rakentaa sekä-että -malleja, joissa työntekijän yksilölliset jouston tarpeet ja toisaalta työnantajan yhteisöllisyyden tarpeet voivat yhdistyä, Bergman toteaa.

– Me olemme miettineet, miten tietotyön tekemisessä saavutetaan eniten tyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Monissa tilanteissa työkulttuuria on muutettu aika tilakeskeisesti. Näissä tapauksissa ei ehkä kuitenkaan ole täysin päästy ”out of the box” -tilanteeseen. Me olemme panostaneet paljon tiloihin, mutta olemme  myös toimineet ikään kuin oman teknologiamme laboratoriona. Halusimme Suomen yhtiössämme tehdä asiantuntijatyöstä paremmin työntekijän yksilöllisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin mukautuvaa. Ryhdyimme rakentamaan uutta työn maailmaa ja toimintatapoja, jotka olemme nyt kiteyttäneet termiin ”läsnätyö”.

Uudenlainen mahdollisuus tehdä töitä tekniikan avulla aiempaa enemmän ajasta ja paikasta vapautettuna on ollut omiaan nostamaan työintoa, inspiraatiota ja motivaatiota. Työntekijöille on yhdessä johdon kanssa määritelty selkeät pelisäännöt ja tavoitteet, joihin he ovat äärimmäisen sitoutuneet.

– Nämä ovat haasteellisia asioita. Työmotivaation ja etätyön suhdetta tutkitaan parhaillaan mm. Tampereen Yliopistossa. Käytännössä varmasti on niin, että motivoituneet ihmiset ovat tyytyväisempiä työnantajaansa. Tämä heijastuu paitsi hyvinä tuloksina ehkä työssä pysymisenä. Myös johdolta vaaditaan erilaista otetta.

– Meillä on ollut hienoa huomata, että johto on ylintä johtoa myöten työntekijöille läsnäolevaa. He ovat toimistolla käytettävissä myös spontaanisti, kun tulee tilanteita, joissa työntekijät haluavat sparrata, Bergman toteaa.

Vuoden 2012 henkilöstöteko

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry ja Ilmarinen valitsivat tänä keväänä Henkilöstöteko 2012 -kilpailun voittajaksi  Microsoftin ”Läsnätyöllä joustoja ja tyytyväisyyttä” -hankkeen. Tuomariston mielestä Microsoftin hanke näyttää rohkeasti suuntaa toteuttamalla tehokasta tavoitejohtamista uudenlaisessa luottamuksen työkulttuurissa. Hanke on lisännyt henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon, oman työn suunnitteluun ja osaamisen kehittämiseen sekä työn ja vapaa-ajan hallintaan.

– Tuomaristo piti hankkeemme tuloksia vakuuttavina. Työhönsä, työyhteisöön ja esimiestyöhön tyytyväisten osuus on kasvanut vuodesta 2010 yhteensä 10 prosentilla samalla, kun joustavuuden, valinnanvapauden ja yhteenkuuluvaisuuden tunne on lisääntynyt. Olemme tavoittaneet myös uusia asiakaskohderyhmiä. Samalle puhelin- ja matkustuskustannuksemme ovat vähentyneet ja kiinteistömme tilankäyttö on tehostunut.

Hanke nähtiin edistyksellisenä ja sitä pidettiin eräänlaisena työelämän uudistamis- ja työssäjaksamiskeskustelun avaajana. Läsnätyö-periaatetta voidaan soveltaa myös muihin asiantuntija- ja palvelualan organisaatioihin, vaikka se ei kaikkiin kysymyksiin tarjoakaan valmiita ratkaisuja. Ei siis ihme, että runsas 50.000 henkilöä ja 200 organisaation johto on käynyt hankkeeseen tutustumassa.

Mitä seuraavaksi?  

– Työn ja elämänhallinan kokonaisuus sekä positiivisuus, onnellisuus ja tietoinen läsnäolo arjessa ovat paljon puhutun ”work-life balancen” rakennusaineita. Haasteena on tarttua myös ihmisten ”multitasking”-tapaan, siihen, että palavereissa puuhataan monenlaisia muita asioita samanaikaisesti. Kokeilemme keinoja, miten tämä pinttynyt tapa haastettaisiin ja miten läsnäoloa vallitsevassa hetkessä saadaan vahvistettua, Tytti Bergman toteaa.

 Teksti: Marja Bruun, vaikuttajaverkosto WoManin tiedotusvastaava

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.