Mentorointi

2018 ja mentorointi

PANOSTA ITSEESI – TARJOAMME SINULLE MENTORIN!

 

Työelämässä vaaditaan tänään paitsi uudenlaista osaamista, myös entistä nopeampaa sopeutumista uusiin tilanteisiin ja haasteisiin.  Mentoroinnin avulla voidaan tukea ammatillista ja henkistä kehitystä.  

Mentoroinnissa tavoitteena on jakaa kokeneemman asiantuntijan (mentori) tietoa työuraltaan nuoremmalle ja kehittymishaluiselle (aktori). Tavoitteena on myös edistää mentoroitavan työuran hallintaa. Mentorointia johtaa aina aktori, joka mentorin kanssa sopii mentoroinnin tavoitteet ja jonka kysymyksiin ja haasteisiin mentorin kanssa yhdessä haetaan vastauksia. Mentorointi on aina vuorovaikutteista ja ehdottoman luottamuksellista.

Vaikuttajaverkosto WoMan ja BPW Finland haluavat tukea naisten urakehitystä Suomessa käynnistämällä 2018 yhteisen mentorointiohjelman.

Mentori auttaa aktoria 

 • tunnistamaan omat vahvuudet ja tarttumaan rohkeasti erilaisiin uramahdollisuuksiin
 • kyseenalaistamaan omia ajatusmalleja ja uskomuksia
 • huomaamaan työuran mahdollisuudet ja merkityksen
 • verkostoitumaan uudella tavalla

Ohjelmamme perustuu mentoreiden vapaaehtoisuuteen, eikä näin ole aktoreille maksullinen.

Onneksemme olemme saaneet tusinan verran kokeneita, upeita, mentoreita ja ohjelma käynnistyy toukokuussa 2018.

Seuraavaksi otamme vastaan AKTORIEN ilmoittautumisia – aikaa sinulla on ilmoittautua 17.04.2018 asti.  Tämän jälkeen pyrimme löytämään toisilleen sopivat parit.

Toukokuussa pääsemme yhteiseen kick-off tilaisuuteen, jotta parien tapaamiset ehtivät käynnistyä ennen lomakauden alkua. Ohjelman kesto on noin 1 vuosi, jolloin se päättyy vuoden 2019 keväällä.

 

Tässä vaiheessa haluamme mukaan sinut AKTORI! Ilmoittauduthan mukaan jo tänään – tai viimeistään 17.04.!

Ilmoittautuminen tapahtuu laittamalla spostiviestiä ohjelman yhteyshenkilölle (alla).

Paluupostissa saat lisätietokyselyn, jota käytämme apuna parien muodostuksessa.

 

Mentorointiohjelman yhteyshenkilö

satumpalosaari@outlook.com

Lisätietoja:

https://www.womanvaikuttajat.fi/           – info@womanvaikuttajat.fi

https://www.bpw-finland.fi/                      – office@bpw-finland.fi

AUTA NAISTA – LÄHDE MUKAAN MENTORIKSI!

 

Työelämässä vaaditaan tänään paitsi uudenlaista osaamista, myös entistä nopeampaa sopeutumista uusiin tilanteisiin ja haasteisiin.  Mentoroinnin avulla voidaan tukea ammatillista ja henkistä kehitystä.
Mentoroinnissa tavoitteena on jakaa kokeneemman asiantuntijan (mentori) tietoa työuraltaan nuoremmalle ja kehittymishaluiselle (aktori). Tavoitteena on myös edistää mentoroitavan työuran hallintaa. Mentorointia johtaa aina aktori, joka mentorin kanssa sopii mentoroinnin tavoitteet ja jonka kysymyksiin ja haasteisiin mentorin kanssa yhdessä haetaan vastauksia. Mentorointi on aina vuorovaikutteista ja ehdottoman luottamuksellista.

Vaikuttajaverkosto WoMan ja BPW Finland haluavat tukea naisten urakehitystä Suomessa käynnistämällä 2018 yhteisen mentorointiohjelman.

Mentori auttaa aktoria

 • tunnistamaan omat vahvuudet ja tarttumaan rohkeasti erilaisiin uramahdollisuuksiin
 • kyseenalaistamaan omia ajatusmalleja ja uskomuksia ja huomaamaan työuran mahdollisuudet ja merkityksen
 • verkostoitumaan uudella tavalla

 

Myös mentori hyötyy prosessista. Mentorointi on upea mahdollisuus tehdä hyvää, päästä sisään tuoreisiin näkökulmiin ja analysoida yhteisen matkan aikana omaa osaamista.

Mentorointi on parhaimmillaan sekä hyödyllistä että erittäin hauskaa! Ohjelmamme perustuu mentoreiden vapaaehtoisuuteen, eikä näin ole aktoreille maksullinen.

 

Ohjelma käynnistyy keväällä 2018 vapaaehtoisten mentoreiden metsästyksellä ja aktorien ilmoittautumisilla.  Tämän jälkeen pyrimme löytämään toisilleen sopivat parit. 

Loppukeväästä pääsemme yhteiseen kick-off tilaisuuteen, jotta parien tapaamiset ehtivät käynnistyä ennen lomakauden alkua. Ohjelman kesto on noin 1 vuosi, jolloin se päättyy vuoden 2019 keväällä.

 

Tässä vaiheessa haluamme mukaan sinut MENTORI! Ilmoittauduthan mukaan jo tänään!

Ilmoittautuminen tapahtuu laittamalla spostiviestiä ohjelman yhteyshenkilölle (alla).

Paluupostissa saat lisätietokyselyn, jota käytämme apuna parien muodostuksessa.

 

Mentorointiohjelman yhteyshenkilö

satumpalosaari@outlook.com

 

Lisätietoja:

https://www.womanvaikuttajat.fi/           – info@womanvaikuttajat.fi

https://www.bpw-finland.fi/                      – office@bpw-finland.fi

Mentorointiohjelma 2016 käynnistyi helmikuussa

WoMan tukee naisia, naisjohtajuutta ja auttaa luomaan verkostoja. Mentorointi kiteyttää nämä tarpeet sekä mentoroitavien aktorien että mentorien kannalta. WoManin uusi mentorointiohjelma starttasi jälleen alkuvuonna 2016. Ohjelmaa luotsaa HRM Partners ja Päivi Pentti. Uusi ohjelma käynnistyi helmikuussa 2016. Lue WoManin mentoroinnin tavoitteista alta.

Mentorointiohjelma 2016 käynnistyi aktiivisissa merkeissä 9.2.2016. Ohjelmassa on mukana aktiivisia mentoroitavia (aktoreita) ja kokeneita, innostavia mentoreita, joiden mielestä tukemalla toista oppii samalla itsestään paljon.

Hakuaika mentorointiin oli loppuvuonna 2015.

Mentorointiohjelman 2014-2015 yhteenvetoa

WoManin vuoden 2014-2015 mentorointi päättyi 22.10.2015. Ohjelmaan osallistui 13 aktoria ja mentoreita oli 6 henkilöä. Ohjelma toteutettiin yhteistyössä HRM Partnersin kanssa, josta WoManilainen Päivi Pentti, joka toimii HRM Partnersissa johtajana ja partnerina vastasi ohjelmasta ja toimi samalla itsekin mentorina.

Mentorointiohjelma sujui hyvin, arviot prosesseista olivat hyvin myönteisiä ja aktorien asettamat tavoitteet mentoroinnille toteutuivat. Kerätyn palautteen perusteella motivaatio mentoroinnissa oli kohdillaan, ja toimineet duot ja triot toimivat kukin omaehtoisesti ja itsenäisesti. Ohjelmassa hyödynnettiin myös iReflect-verkkotyökalua esimerkiksi parien profilointiin ja valintaan, mentoroinnin työkaluihin jne.

Suurimman osan aktoreista mentorointiteemana olivat erilaiset uran käännekohdat, uran tietoinen johtaminen ja siihen liittyvät pohdinnat.

WoManin hallitus päätti 2.11.2015 kokouksessaan jatkaa mentoroinnin tukemista ja jatkaa mentorointiohjelmaa uudella kierroksella vuonna 2016.

Lue uutinen aloitustilaisuuden tunnelmista.

Mentorointiohjelman tavoitteet

WoManin mentorointiohjelman visio on tukea naisia pääsemään merkittäviin tehtäviin yhteiskunnassa ja ottamaan liiketoimintavastuuta yrityksissä.

Mentoroinnin tavoitteena on

 • Antaa työkaluja lasikattojen rikkomiseen
 • Edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä
 • Auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja tarttumaan rohkeasti erilaisiin uramahdollisuuksiin
 • Mentorointi auttaa kyseenalaistamaan omia ajatusmalleja ja uskomuksia ja huomaamaan työuran mahdollisuudet ja merkityksen
 • Mentorointi on mahdollisuus uudenlaiseen verkostoitumiseen uudella tasolla
 • Parhaimmillaan sekä hyödyllistä että hauskaa!