Mentorointi

Mentorointiohjelma

Vaikuttajaverkosto WoMan järjestää mentorointiohjelmia säännöllisesti, 1-2 vuoden välein.

WoManin seuraava mentorointiohjelma starttaa syksyllä 2022!

 

Mentorointiohjelman aikataulu 

 • Ohjelman aloitus 14. & 15.9.2022
 • Puolivälin tapaaminen 19.1.2023
 • Päätös 25.5.2023
 • Tapaamisia sekä parien kesken (6-8) vuoden aikana

Mentorointiohjelmaan valituille lähetetään erillinen kutsu aloitustapaamiseen. Mentorointiparit kerrotaan aloitustapaamisessa.

 

Mentorointiohjelmasta sanottua:

”Mentori on päässyt hyödyntämään coaching-taitoja, joita ei omassa työssä voi toteuttaa.”

”Kiitokset järjestäjille mahdollisuudesta ja olemme saaneet tästä enemmän kuin odotimme!”

 

Lisätiedot ja kysymykset info@womanvaikuttajat.fi

Mentorointiohjelman tavoitteet

WoManin mentorointiohjelman visio on tukea naisia pääsemään merkittäviin tehtäviin yhteiskunnassa ja ottamaan liiketoimintavastuuta yrityksissä.

Mentoroinnin tavoitteena on

 • Antaa työkaluja lasikattojen rikkomiseen
 • Edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä
 • Auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja tarttumaan rohkeasti erilaisiin uramahdollisuuksiin
 • Mentorointi auttaa kyseenalaistamaan omia ajatusmalleja ja uskomuksia ja huomaamaan työuran mahdollisuudet ja merkityksen
 • Mentorointi on mahdollisuus uudenlaiseen verkostoitumiseen uudella tasolla
 • Parhaimmillaan sekä hyödyllistä että hauskaa!

 

Aktorit

Aktoriksi pääsy vaatii WoMan ry:n jäsenyyden. Mentorointiohjelma kustantaa aktoreille yhdistyksen jäsenmaksun sekä 100 € osallistumismaksun. Vuonna 2022 jäsenmaksun suuruus on 70 €. Jäsenmaksu tulee olla maksettuna ennen mentorointiohjelman alkamista.

Hae WoMan ry:n jäsenyyttä täällä.

Aktoriksi haetaan alla olevalla lomakkeella. WoManin hallitus kysyy lisätietoja tarvittaessa.

 

Mentorit

Mentoriksi ryhtyminen ei edellytä WoManin jäsenyyttä. Hae mentoriksi täyttämällä alla oleva lomake:

 Mentorointiohjelman 2020-2021 yhteenveto

Mentorointiohjelma alkoi syyskuussa 2020. Ohjelmassa aloitti 8 mentorointiparia.

Aloitustapaamisessa Marja-Liisa Kanigan ohjeisti mentoroinnin tavoitteiden määrittämiseen ja mentorointisopimuksen tekemiseen. Tapaamisessa parit tutustuivat toisiinsa.

Parit tapasivat toisiaan 3-5 viikon välein oman valintansa mukaan etänä tai kasvokkain. Yhteyttä pidettiin yhteisen whatsapp-ryhmän kautta.

Yhteinen puolivälin tapaaminen pidettiin Zoomissa tammikuussa 2021. Tapaamisessa keskusteltiin siitä, millaista kehitystä mentoroinnin myötä oli jo tapahtunut ja mitä tavoitteita oli saavutettu.

Mentoroinnin päätöstilaisuus pidettiin huhtikuussa 2021.


Mentorointiohjelman 2018 yhteenveto

Toukokuussa 2018 WoMan aloitti yhteisen Mentorointiohjelman Suomen BPW:n kanssa. (tutustu BPW Finlandiin täällä).

Ohjelmassa aloitti yhteensä 10 mentori-aktori -paria.

Kick-offissa WoManin Minna Kurttila ja Satu Palosaari johdattelivat mentoroinnin perusteisiin ja parit tutustuivat toisiinsa.

Vuoden aikana ryhmä piti yhteyttä toisiinsa whatsappin välityksellä sekä WoManin jäsenilloissa, joissa oli mahdollisuus keskustella Sadun kanssa kasvotusten.

Tämän kevään päätöstapaamisessa kävimme läpi aktoreiden ja mentoreiden mietteitä, joista lisää seuraavassa:

Mentorointiparien aiheita:

 • Ryhmädynamiikka ja esimiestyö
 • Osaamisen kehittäminen
 • Valmentava johtaminen
 • Suhtautuminen muutoksiin
 • Tulevaisuusmuotoilu
 • Uusi työympäristö
 • Työnhaku
 • Johtajuus ja henkilökohtainen kehittyminen

Haasteet

 • Aktorin omien tavoitteiden epäselvyys
 • Elämäntilanteen muutos mentorointiohjelman alussa/aikana

Tapaamiset

 • Minimi 2 – max 10 per pari
 • Kasvotusten + Skype + Puhelut

Palautetta mentoriohjelmasta:

Aktoreilta kuultua

 • Mentoroinnin avulla selvitetty omia ajatuksia ja tavoitteita
 • Lisää osaamista ja koulutusta
 • Verkoston kasvattaminen
 • Mahdollisuuksien tunnistaminen, oman itsen johtaminen
 • Puheeksi ottaminen, kysyminen
 • Useita työtarjouksia
 • Ulkopuolisen näkemyksiä omaan työhön sekä käytännön vinkkejä esimiestyöhön ja johtamiseen
 • Terve itsekkyys
 • “Oli hienoa saada kokeneelta hallintojohtajalta punnittuja näkemyksiä mm. henkilöstöjohtamisesta ja hallinnon organisoinnista uudessa organisaatiossa. Otin keskustelussa punnittuja asioita heti esiin myös työpaikallani.”
 • Uskallus heittäytyä uuteen

Mentoreilta kuultua

 • “Aktorilla alusta alkaen halua muutokseen ja johtajana kehittymiseen”
 • ”Osana prosessia oli johtamiskokemuksieni reflektointi aktorin kokemuksiin ymmärryksen lisäämisesksi ja niiden pohjalta toimintamallien yhteistä pohdiskelua eri tilanteissa”
 • “Opin itse paljon asioita keskusteluiden kautta sekä selvittäessäni tavoitteeseen liittyviä asioita”
 • ”Mentori on päässyt hyödyntämään coaching-taitoja, joita ei omassa työssä voi toteuttaa”

Molemmat:

 • “Kiitokset järjestäjille mahdollisuudesta ja olemme saaneet tästä enemmän kuin odotimme!
 • ”Koin mentorointivuotemme antoisana. Kiitos vielä kerran tästä vuodesta!”

Mentorointiohjelman 2014-2015 yhteenvetoa

WoManin vuoden 2014-2015 mentorointi päättyi 22.10.2015. Ohjelmaan osallistui 13 aktoria ja mentoreita oli 6 henkilöä. Ohjelma toteutettiin yhteistyössä HRM Partnersin kanssa, josta WoManilainen Päivi Pentti, joka toimii HRM Partnersissa johtajana ja partnerina vastasi ohjelmasta ja toimi samalla itsekin mentorina.

Mentorointiohjelma sujui hyvin, arviot prosesseista olivat hyvin myönteisiä ja aktorien asettamat tavoitteet mentoroinnille toteutuivat. Kerätyn palautteen perusteella motivaatio mentoroinnissa oli kohdillaan, ja toimineet duot ja triot toimivat kukin omaehtoisesti ja itsenäisesti. Ohjelmassa hyödynnettiin myös iReflect-verkkotyökalua esimerkiksi parien profilointiin ja valintaan, mentoroinnin työkaluihin jne.

Suurimman osan aktoreista mentorointiteemana olivat erilaiset uran käännekohdat, uran tietoinen johtaminen ja siihen liittyvät pohdinnat.

WoManin hallitus päätti 2.11.2015 kokouksessaan jatkaa mentoroinnin tukemista ja jatkaa mentorointiohjelmaa uudella kierroksella vuonna 2016.

Lue uutinen aloitustilaisuuden tunnelmista.