Jäsenrekisteri

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Vaikuttajaverkosto WoMan Ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Vaikuttajaverkosto WoMan Ry
info@womanvaikuttajat.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Jäsenrekisterinhoitaja

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään jäsensuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, markkinointiin ja muuhun
henkilötietolain mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn liittyen Vaikuttajaverkosto WoMan Ry
tarkoituksiin ja yhdistystoimintaan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Yhteystiedot
• Jäsentiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään jäsensuhteen rekisteröimisen yhteydessä ja jäsensuhteen kestäessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman jäsenen erillistä lupaa.

Tietojen poistaminen

Tietoja poistetaan jäsenen vaatimuksesta tai jäsensuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jäsenrekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta