Toukokuun jäsenillassa WoManilaiset Arvo-liiton ja Me-säätiön vieraina

Toukokuun jäsenillassa WoManilaiset Arvo-liiton ja Me-säätiön vieraina

WoManin toukokuun ja samalla kevätkauden päätti jäsenilta Arvo-liiton vieraana Eteläranta 10:ssä. Isäntänä toimi Arvo-liiton toimitusjohtaja Kimmo Lipponen. Arvo on yhteiskunnallisten yritysten etujärjestö, joka tarjoaa tukea sellaisille yrityksille, joille taloudellisen voiton maksimointi ei ole itsetarkoitus, vaan raha on väline yhteiskunnallisten päämäärien edistämisessä. Paikalla oli myös Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord. Supercellistä tutut Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja perustivat Me-säätiön vuonna 2015  ja sen tavoitteena on vähentää lasten, nuorten ja perheiden eriarvoistumista sekä tukea ympäristönsuojelua Suomessa.

Kimmo Lipponen kertoi, että yhteiskunnalliseksi yritykseksi kutsutaan yrityksiä, joissa omistajat ovat asettaneet yrityksen tärkeimmäksi tavoitteeksi jonkin yhteiskunnallisen päämäärän edistämisen. Arvo-liiton jäseninä on 46 kappaletta tällaisia yrityksiä. Arvo haluaa edistää eettistä, vastuullista johtamista, edistää pienten ja keskisuurten toimijoiden yhteistyötä mahdollisuuksien luomiseksi esim. sote-sektorilla sekä panostaa vaikutusten arviointiin ja mittaamiseen. Arvo-liitto haluaa osoittaa, että yhteiskunnallinen hyvä ei ole yrityksen taloudellisesta arvosta pois. Aikaansaadun hyvän mittaaminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, kun mittarina ei voida käyttää summaa, joka jää tilinpäätöksessä viivan alle. Niukkenevien resurssien aikana vaikutusten mittaamisen ja seurannan tärkeys kuitenkin korostuu. Tämän vuoksi Arvo ja Me-säätiö ovat olleet mukana Hyvän mitta -hankkeessa, jonka tavoite oli kehittää toimivia mittareita yhteiskunnallisten vaikutusten mittaamiselle. Hankkeessa korostuivat vaikutusketjujen ymmärtäminen, selkeiden ja konkreettisten tavoitteiden asettaminen sekä data-analytiikan hyödyntämisen tärkeys mittareiden rakentamisessa.

Ulla Nord kertoi, että Me-säätiö haluaa yksittäisten projektien sijasta tukea toimintaa, josta jää pysyviä systeemisiä muutoksia ja vaikutuksia erilaisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Tavoitteena on löytää skaalautuvia hankkeita, joita voi monistaa useisiin kohteisiin. Me-säätiö asettaa tavoitteet korkealle ja konkreettisiksi: sen visio on, että vuonna 2050 Suomessa on nolla syrjäytynyttä. Skaalautuvuuden lisäksi start up -maailmasta tuttuja elementtejä Me-säätiön toiminnassa ovat kokeilut ja riskinotto, datan analysointi vaikuttavimpien keinojen löytämiseksi sekä teknologisten ratkaisujen käyttäminen ihmisten tavoittamiseen. Tätä voisi kutsua asiakaslähtöisyydeksi: on tärkeää että nuoren on helppo hakea apua ja usein se onnistuu parhaiten siellä missä nuoret muutenkin toimivat eli verkossa.

Me-säätiö haluaa pois vastakkainasettelusta: ei ole meitä ja heitä, on vain me. Toiminnassa tärkeää ovat syrjäytymisen vähentäminen, tasa-arvoiset mahdollisuudet sekä yhteiskunnan eheys. Syrjäytymistä vastaan toimitaan neljän strategisen osa-alueen kautta: koulutus, uudenlainen työ, harrastustoiminta ja mielenterveys.

Kiitettyämme Kimmoa ja Ullaa erittäin mielenkiintoisesta ja ajatuksia herättävästä illasta jatkoimme vielä illanviettoa vapaamuotoisen verkostoitumisen merkeissä. Sää ei tällä kertaa suosinut emmekä päässeet terassille nostamaan maljaa alkavalle kesälle, mutta verkostoituminen sujui hyvin myös sisätiloissa. Nähdään taas syksyllä WoManin tilaisuuksissa!

Ulla Nord ja Kimmo Lipponen

Ulla Nord ja Kimmo Lipponen

Kimmo Lipponen

Kimmo Lipponen

Ulla Nord

Ulla Nord

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.